SUNCO CAPITAL DEVELOPMENT FUND I, FCR

Fondo de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
207 23/12/2016
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
SUNCO CAPITAL, SGEIC, S.A. 121 C/ Goya nº 6, 2º piso - 28001 Madrid (Madrid)