INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES, FCR DE REG. SIMP. (EN LIQUIDACION)

Fondo de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
21 12/01/2000
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. 268 Calle Serrano 88, planta 7ª - Madrid 28006 (Madrid )