BARING IBERIA II INVERSION EN CAPITAL, FCR (EN LIQUIDACION)

Fondo de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
38 28/11/2003
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
BARING PRIVATE EQUITY PARTNERS ESPAÑA SAU SGEIC 3 CALLE SERRANO 19, 2º DERECHA - 28001 MADRID (MADRID)