ALTAMAR SECONDARY OPPORTUNITIES VII, FCR

Fondo de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
144 12/07/2013 27/01/2023 Document PDF
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Denominación
PARTICIPACIONES A
PARTICIPACIONES B