ESPIGA EQUITY FUND, FCR

Fondo de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
169 07/11/2014 11/08/2023 Document PDF
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
ESPIGA EQUITY PARTNERS, SGEIC, S.A. 99 CALLE MONTALBAN, 5 BAJO IZQ. - 28014 MADRID (MADRID)