ALMA MUNDI INNVIERTE FUND, FCRE

Fondos de capital-riesgo europeo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
1 19/02/2016
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
ALMA MUNDI VENTURES, SGEIC, S.A. 106 Pº EDUARDO DATO 18 - 28010 MADRID (MADRID)