PHI FUND III, FCR

Fondo de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
287 06/03/2020 29/12/2023 Document PDF
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
PHI ASSET MANAGEMENT PARTNERS, SGEIC, S.A. 93 GENERAL CASTAÑOS, 4, 2º IZQ. - 28004 MADRID (MADRID)