SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGEIC, S.A.

h

N.º de rexistro oficialData de rexistro oficial
5 02/10/1990
Datos xerais
EnderezoCapital social
ELCANO, 9 - 48008 BILBAO (VIZCAYA)330.550,00