ALTER CAPITAL DESARROLLO, SGEIC, SA

N.º de rexistro oficialData de rexistro oficial
21 15/11/2000
Datos xerais
EnderezoCapital social
CALLE ANTONIO MAURA MONTANER 7, PORTAL 4, 2º A - 41013 SEVILLA (SEVILLA)167.081,89