NAVIS CAPITAL DESARROLLO, SGEIC, S.A.

N.º de rexistro oficialData de rexistro oficial
153 31/10/2019
Datos xerais
EnderezoCapital social
C/ CORCEGA, Nº 302, 4º 2ª-A - 08008 BARCELONA (BARCELONA)134.500,00