ARTA CAPITAL SGEIC SA

Núm. registre oficialData registre oficial
75 04/04/2008
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 KPMG AUDITORES, SL
2021 KPMG AUDITORES, SL
2020 KPMG AUDITORES, SL
2019 KPMG AUDITORES, SL
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 58.1.h de la Llei 22/2014), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.