BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.

Núm. registre oficialData registre oficial
134 06/04/2018
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 Audalia Nexia Auditores SL
2021 Audalia Nexia Auditores SL
2020 Audalia Nexia Auditores SL
2019 Audalia Nexia
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 58.1.h de la Llei 22/2014), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.