FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A.

Núm. registre oficialData registre oficial
155 22/11/2019
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 BDO AUDITORES SLP
2021 BDO AUDITORES SLP
2020 BDO AUDITORES SLP
2019 BDO
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 58.1.h de la Llei 22/2014), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.