PROMAX CAPITAL INVESTMENTS SCR-PYME SA

Sociedad de capital-riesgo pyme
Núm. registre oficialData registre oficialDomiciliData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
30 16/09/2022 C FRANCESC MORAGAS 71 - 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. 207 CONDE DE ARANDA, 24 - 4ª PL - MADRID 28001 (MADRID )