INVEREADY VENTURE FINANCE II, SCR-PYME, S.A.

Sociedad de capital-riesgo pyme
Núm. registre oficialData registre oficialDomiciliData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
14 30/09/2016 ZUATZU KALEA 7, EDIFICIO UROLA, 1, PLANTA BAJA - 20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZCUOA)
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 RSM SPAIN AUDITORES, S.L.P
2021 RSM SPAIN AUDITORES, S.L.P
2020 RSM Spain Auditores S.L.P.
2019 RSM Spain Auditores S.L.P.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 58.1.h de la Llei 22/2014), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.