CRITERIA INDUSTRIAL VENTURES, SICC, S.A.

Sociedades de inversión colectiva de tipo cerrado
Núm. registre oficialData registre oficialDomiciliData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
35 21/05/2021 AVINGUDA DIAGONAL, 621, TORRE II - 08028 BARCELONA (BARCELONA)
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
CAIXA CAPITAL RISC, SGEIC, S.A. 27 AVENIDA DIAGONAL, 621, TORRE II - 08028 BARCELONA (BARCELONA)