CARDUMEN DEEPTECH II ILS SCR-PYME, S.A.

Sociedad de capital-riesgo pyme
Núm. registre oficialData registre oficialDomiciliData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
32 13/01/2023 GRAN VÍA 60, BAJOS D Y E - 48011 BILBAO (VIZCAYA)
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
CARDUMEN CAPITAL, SGEIC, S.A. 122 Calle Gran Via 60; Bajos D y E - 48011 Bilbao (Vizcaya)