ALDEBARÁN RIESGO, SCR, S.A.

Sociedad de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialDomiciliCapital socialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
202 04/02/2011 AVENIDA DE BURGOS, 109 - 28050 MADRID (MADRID)47.052.000,00
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anualsAnnex de sostenibilitat
Informe anual
2022 KPMG Auditores SL
2021 KPMG Auditores SL
2020 KPMG Auditores SL
2019 ERNST & YOUNG, SL
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 58.1.h de la Llei 22/2014), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.