FONDSMAEGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
2981 19/08/2011
Datos generales
DirecciónPaís de origen
Gammeltorv 18 - 1457 KOBENHAVN K (DENMARK)DINAMARCA
"La informació disponible en els registres d´empreses de serveis d´inversió de l´Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l´Estat Membre d´origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."