FOREX TB LTD

Forex TB, con marca comercial FXTB, tiene suspendida desde 10/6/21 la captación de nuevos clientes españoles por indicación del supervisor chipriota, Cysec

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
4073 11/01/2016

Agentes

No s’han trobat dades disponibles

"La informació disponible en els registres d´empreses de serveis d´inversió de l´Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l´Estat Membre d´origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."