ALPHA CAPITAL ASSET MANAGEMENT B.V.

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
4371 22/06/2017
Datos generales
DirecciónPaís de origen
Willemstraat 1 - 5611 HA EINDHOVEN (THE NETHERLANDS)PAISES BAJOS
"La informació disponible en els registres d´empreses de serveis d´inversió de l´Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l´Estat Membre d´origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."