DAIWA CAPITAL MARKETS DEUTSCHLAND

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
4660 28/11/2018
Datos generales
DirecciónPaís de origen
Friedrich-Ebert-Anlage 35 – 37 - 60327 FRANKFURT AM MAIN (GERMANY)ALEMANIA
"La informació disponible en els registres d´empreses de serveis d´inversió de l´Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l´Estat Membre d´origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."