ARTS ASSET MANAGEMENT GMBH

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
4707 06/02/2019
Datos generales
DirecciónPaís de origen
Siegfried Ludwig-Platz 2 - 3100 ST PÖLTEN (AUSTRIA)AUSTRIA
"La informació disponible en els registres d´empreses de serveis d´inversió de l´Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l´Estat Membre d´origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."