FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.R.L

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
4836 19/09/2019
Datos generales
DirecciónPaís de origen
K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette,3fl - L-1246 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)LUXEMBURGO
"La informació disponible en els registres d´empreses de serveis d´inversió de l´Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l´Estat Membre d´origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."