EXAPITAL CAPITAL ADVISORS GmbH

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
5013 14/12/2020

Servicios y actividades de inversión

1. Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros

1) Valores negociables

3) Participaciones y acciones en instituciones de inversión colectiva

5. Asesoramiento en materia de inversión

1) Valores negociables

3) Participaciones y acciones en instituciones de inversión colectiva

"La informació disponible en els registres d´empreses de serveis d´inversió de l´Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l´Estat Membre d´origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."