BRADESCO S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Empresas de Servicios de Inversión Fuera del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
3 23/07/2003
Datos generales
DirecciónPaís de origen
AVDA IPIRANGA, 262-11º E 12º ANDARES - 01046-920 SAO PAULO (BRASIL)BRASIL
"La informació disponible en els registres d´empreses de serveis d´inversió de l´Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l´Estat Membre d´origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."