ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V., SUCURSAL EN ESPAÑA

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo con Sucursal
Nº Registro OficialFecha registro oficial
24 15/12/2004
Datos generales
DirecciónPaís de origen
C/ Serrano 47, planta 14 - 28001 Madrid (Madrid)PAISES BAJOS
Fondo de garantía
Acogido al fondo de su país de origen
"La informació disponible en els registres d´empreses de serveis d´inversió de l´Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l´Estat Membre d´origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."