ACTYUS FINTECH I, FIL

Fondo de inversión libre
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoFolletoDFI (*)Fecha último reglamentoReglamento de gestión
9725/03/2022 ES0105892006 08/03/2024 Abrirá un pdf en una nueva ventana Abrirá un pdf en una nueva ventana 28/07/2023 Abrirá un pdf en una ventana
(*) A responsabilidade sobre o contido e sobre a veracidade do DFI corresponde en exclusiva á sociedade xestora ou ao vehículo autoxestionado, no seu caso. A CNMV non verifica o contido deste documento.
Información pública periódica
EjercicioPeriodoDocumentos
2023 Semestre 2
2023 Semestre 1
2022 Semestre 2
2022 Trimestre 3