AVANTAGE PURE EQUITY, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFolletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
555929/10/202108/03/2024 Abrirá un pdf en una nueva ventana 29/10/2021 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 Deloitte, S.L.
2021 Deloitte, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.