MERCH-OPORTUNIDADES, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoDFI (*)Fecha último reglamentoReglamento de gestión
285510/10/2003 ES0162305033 09/02/2024 Abrirá un pdf en una nueva ventana 10/05/2019 Abrirá un pdf en una ventana
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no en verifica el contingut.
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 Deloitte, S.L.
2021 Deloitte, S.L.
2020 Deloitte, S.L.
2019 Deloitte, S.L.
2018 GMP AUDITORES, S.A.P.
2017 GMP AUDITORES, S.A.P.
2016 GMP AUDITORES, S.A.P.
2015 GMP AUDITORES, S.A.P.
2014 GMP AUDITORES, S.A.P.
2013 GMP AUDITORES, S.A.P.
2012 GMP AUDITORES, S.A.P.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.