EDM CARTERA, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
404311/07/200812/03/202425/02/2022 Abrirá un pdf en una ventana
Clases de participaciones
DenominaciónFecha altaDFI (*)ISIN
1CLASE L15/01/2021 Abrirá un pdf en una ventana nueva ES0128331008
2CLASE R15/01/2021 Abrirá un pdf en una ventana nueva ES0128331016
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no en verifica el contingut.