GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFolletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
556219/11/202122/03/2024 Abrirá un pdf en una nueva ventana 10/10/2022 Abrirá un pdf en una ventana
Clases de participaciones
DenominaciónFecha altaDFI (*)FolletoISIN
1CLASE A19/11/2021 Abrirá un pdf en una ventana nueva Abrirá un pdf en una ventana nueva ES0143604009
2CLASE I19/11/2021 Abrirá un pdf en una ventana nueva Abrirá un pdf en una ventana nueva ES0143604017
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no en verifica el contingut.