PATRIMONIO GLOBAL II, FI

Fondo de inversión armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoDFI (*)Fecha último reglamentoReglamento de gestión
557921/01/2022 ES0168777003 19/02/2024 Abrirá un pdf en una nueva ventana 10/10/2022 Abrirá un pdf en una ventana
(*) A responsabilidade sobre o contido e sobre a veracidade do DFI corresponde en exclusiva á sociedade xestora ou ao vehículo autoxestionado, no seu caso. A CNMV non verifica o contido deste documento.
Gestora
Nº Registro oficialDenominaciónDomicilio
21 MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.PASEO CASTELLANA 33 - MADRID 28046 (MADRID )
Entidades en las que se delega la función de gestión
Nº RegistroDenominaciónPaís de Origen
118 SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.ESPAÑA
Depositaria
Nº Registro oficialDenominaciónDomicilio
240 BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑACL. EMILIO VARGAS N.4 - 28043 MADRID