ALTERNATIVE CINVEST, FIL

Fons d'inversió lliure
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoFolletoDFI (*)Fecha último reglamentoReglamento de gestión
9604/03/2022 ES0108691009 29/01/2024 Abrirá un pdf en una nueva ventana Abrirá un pdf en una nueva ventana 04/03/2022 Abrirá un pdf en una ventana
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no en verifica el contingut.
Información pública periódica
EjercicioPeriodoDocumentos
2023 Semestre 2
2023 Semestre 1
2022 Semestre 2
2022 Trimestre 3