WELZIA COYUNTURA, FI

Fondo de inversión armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoDFI (*)Fecha último reglamentoReglamento de gestión
17401/03/1990 ES0138806031 31/01/2024 Abrirá un pdf en una nueva ventana 23/09/2022 Abrirá un pdf en una ventana
(*) A responsabilidade sobre o contido e sobre a veracidade do DFI corresponde en exclusiva á sociedade xestora ou ao vehículo autoxestionado, no seu caso. A CNMV non verifica o contido deste documento.
Gestora
Nº Registro oficialDenominaciónDomicilio
207 WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.CONDE DE ARANDA, 24 - 4ª PL - MADRID 28001 (MADRID )
Depositaria
Nº Registro oficialDenominaciónDomicilio
241 SINGULAR BANK, S.A.CL. GOYA N.11 - 28001 MADRID (MADRID)