GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
11407/07/198831/01/202427/09/2017 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 Deloitte, S.L.
2021 Deloitte, S.L.
2020 Deloitte, S.L.
2019 Deloitte, S.L.
2018 Deloitte, S.L.
2017 Deloitte, S.L.
2016 Deloitte, S.L.
2015 Deloitte, S.L.
2014 Deloitte, S.L.
2013 Deloitte, S.L.
2012 DELOITTE S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.