GESCONSULT, FI

Fondo de inversión armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFolletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
24114/06/199102/02/2024 Abrirá un pdf en una nueva ventana 25/02/2022 Abrirá un pdf en una ventana
Relación de compartimentos
DenominaciónFecha altaISINFolletoDFI (*)
1GESCONSULT/CORTO PLAZO06/11/2020
2GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA06/11/2020
3GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II06/11/2020
4GESCONSULT/HORIZONTE 202506/11/2020ES0138922002Abrirá un pdf en una nueva ventanaAbrirá un pdf en una nueva ventana
(*) A responsabilidade sobre o contido e sobre a veracidade do DFI corresponde en exclusiva á sociedade xestora ou ao vehículo autoxestionado, no seu caso. A CNMV non verifica o contido deste documento.