CREAND ACCIONES, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoFolletoDFI (*)Fecha último reglamentoReglamento de gestión
25211/07/1991 ES0178220036 12/02/2024 Abrirá un pdf en una nueva ventana Abrirá un pdf en una nueva ventana 12/03/2021 Abrirá un pdf en una ventana
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no en verifica el contingut.
Gestora
Nº Registro oficialDenominaciónDomicilio
137 GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.ORTEGA Y GASSET, 7 - MADRID 28006 (MADRID )
Depositaria
Nº Registro oficialDenominaciónDomicilio
211 BANCO INVERSIS, S.A.AV. DE LA HISPANIDAD N.6 - 28042 MADRID