GESTIFONSA MIXTO 10, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
26101/08/199126/01/202426/01/2024 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anualsAnnex de sostenibilitat
Informe anual
2022 EUDITA AH AUDITORES 1986
2021 EUDITA AH AUDITORES 1986
2020 ERNST & YOUNG .SL.
2019 ERNST & YOUNG .SL.
2018 ERNST & YOUNG .SL.
2017 EY
2016 ERNST&YOUNG
2015 Ernst & Young S.L.
2014 Ernst & Young S.L.
2013 Ernst & Young S.L.
2012 ernst & young
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.