METAVALOR GLOBAL, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoFolletoDFI (*)Fecha último reglamentoReglamento de gestión
385125/06/2007 ES0162741005 23/02/2024 Abrirá un pdf en una nueva ventana Abrirá un pdf en una nueva ventana 09/02/2018 Abrirá un pdf en una ventana
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no en verifica el contingut.
Gestora
Nº Registro oficialDenominaciónDomicilio
40 METAGESTION, S.A., SGIICC/ MARÍA DE MOLINA 39, 4º IZD - MADRID 28010 (MADRID )
Depositaria
Nº Registro oficialDenominaciónDomicilio
211 BANCO INVERSIS, S.A.AV. DE LA HISPANIDAD N.6 - 28042 MADRID