FONCESS FLEXIBLE, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoFolletoDFI (*)Fecha último reglamentoReglamento de gestión
409319/12/2008 ES0164949002 09/02/2024 Abrirá un pdf en una nueva ventana Abrirá un pdf en una nueva ventana 10/11/2017 Abrirá un pdf en una ventana
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no en verifica el contingut.
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 Deloitte, S.L.
2021 Deloitte, S.L.
2020 Deloitte, S.L.
2019 KPMG Auditores, S.L.
2018 2018
2017 KPMG Auditores SL
2016 KPMG AUDITORES, S.L.
2015 Deloitte, S.L.
2014 Deloitte, S.L.
2013 Deloitte, S.L.
2012 DELOITTE S.L
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.