EQMC, FIL

Fons d'inversió lliure
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFolletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
4030/06/201130/01/2024 Abrirá un pdf en una nueva ventana 09/08/2019 Abrirá un pdf en una ventana
Clases de participaciones
DenominaciónFecha altaDFI (*)FolletoISIN
1Clase A30/06/2011 Abrirá un pdf en una ventana nueva ES0131236004
2Clase B30/06/2011 Abrirá un pdf en una ventana nueva ES0131236012
3CLASE C24/06/2016 Abrirá un pdf en una ventana nueva Abrirá un pdf en una ventana nueva ES0131236020
4CLASE A117/11/2017 Abrirá un pdf en una ventana nueva Abrirá un pdf en una ventana nueva ES0131236038
5CLASE A217/11/2017 Abrirá un pdf en una ventana nueva ES0131236046
6CLASE B117/11/2017 Abrirá un pdf en una ventana nueva Abrirá un pdf en una ventana nueva ES0131236053
7CLASE B217/11/2017 Abrirá un pdf en una ventana nueva ES0131236061
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no en verifica el contingut.