MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoFolletoDFI (*)Fecha último reglamentoReglamento de gestión
445516/03/2012 ES0106084009 19/02/2024 Abrirá un pdf en una nueva ventana Abrirá un pdf en una nueva ventana 10/10/2022 Abrirá un pdf en una ventana
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no en verifica el contingut.
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
2021 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
2020 ERNST & YOUNG, S.L.
2018 ERNST & YOUNG, S.L.
2017 ERNST & YOUNG, S.L.
2016 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2015 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2014 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2013 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2012 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.