EVO FONDO INTELIGENTE, FI

Fondo de inversión armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFolletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
497808/04/201631/01/2024 Abrirá un pdf en una nueva ventana 27/09/2017 Abrirá un pdf en una ventana
Relación de compartimentos
DenominaciónFecha altaISINFolletoDFI (*)
1EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE08/04/2016ES0133565012Abrirá un pdf en una nueva ventanaAbrirá un pdf en una nueva ventana
2EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO08/04/2016ES0133565004Abrirá un pdf en una nueva ventanaAbrirá un pdf en una nueva ventana
(*) A responsabilidade sobre o contido e sobre a veracidade do DFI corresponde en exclusiva á sociedade xestora ou ao vehículo autoxestionado, no seu caso. A CNMV non verifica o contido deste documento.