BITACORA RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoFolletoDFI (*)Fecha último reglamentoReglamento de gestión
516005/05/2017 ES0114581004 21/06/2024 Abrirá un pdf en una nueva ventana Abrirá un pdf en una nueva ventana 26/01/2018 Abrirá un pdf en una ventana
(*) A responsabilidade sobre o contido e sobre a veracidade do DFI corresponde en exclusiva á sociedade xestora ou ao vehículo autoxestionado, no seu caso. A CNMV non verifica o contido deste documento.
Gestora
Nº Registro oficialDenominaciónDomicilio
258 ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.Calle Rodríguez Arias nº15, 6º - Bilbao 48008 (Vizcaya )
Depositaria
Nº Registro oficialDenominaciónDomicilio
211 BANCO INVERSIS, S.A.AV. DE LA HISPANIDAD N.6 - 28042 MADRID