GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
57 12/02/1987
Societats d'inversió gestionades
Núm. registre oficialTipus IICDenominació
3868Societat d'inversió de capital variable VILANA CAPITAL, SICAV, SA
Societats Capital Risc gestionades
Nº Registro oficialDenominación
504 GESCONSULT BALIAN PRIVATE EQUITY, SCR, S.A.,