RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
131 06/07/1990
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 BDO
2021 BDO
2020 BDO
2019 BDO
2018 BDO
2017 BDO
2016 Deloitte,S.L.
2015 Deloitte,S.L.
2014 Deloitte,S.L.
2013 Deloitte, S.L.
2012 Deloitte,S.L
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.