INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
105 26/01/1989
Fondos de inversión gestionados
Núm. registre oficialTipus IICDenominació
5161Fons d’inversió ADASTRA, FI
5505Fons d’inversió AFFINIUM INTERNACIONAL, FI
5441Fons d’inversió ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI
5437Fons d’inversió ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI
5438Fons d’inversió ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI
5439Fons d’inversió ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI
5440Fons d’inversió ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI
5444Fons d’inversió BEAUFORT INTERNACIONAL, FI
5703Fons d’inversió DEIDAD, FI
1428Fons d’inversió DIRECTOR BOND FOCUS, FI
3180Fons d’inversió DIRECTOR FLEXIBLE, FI
100Fons d’inversió DIRECTOR GROWTH, FI
2542Fons d’inversió DIRECTOR INCOME, FI
5571Fons d’inversió DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI
5619Fons d’inversió EVOLUTION, FI
5548Fons d’inversió FONDO SELECCIÓN, FI
5574Fons d’inversió FUNDTICS, FI
4991Fons d’inversió GPM GESTION ACTIVA, FI
5278Fons d’inversió IF GLOBAL MANAGEMENT, FI
5309Fons d’inversió JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI
5105Fons d’inversió JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI
5426Fons d’inversió MARCH NEXT GENERATION, FI
5049Fons d’inversió MAVERICK FUND, FI
5040Fons d’inversió MULTIADVISOR GESTION, FI
5338Fons d’inversió MULTIGESTION, FI
4869Fons d’inversió SMART GESTION FLEXIBLE, FI
5401Fons d’inversió URSUS-3 CAPITAL, FI
5087Fons d’inversió VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI

Fons Capital Risc gestionats

No s’han trobat dades disponibles