CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
126 15/03/1990
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2023 EUDITA AH AUDITORES 1986
2022 EUDITA AH AUDITORES 1986
2021 EUDITA AH AUDITORES 1986
2020 EUDITA AH AUDITORES 1986
2019 EUDITA AH AUDITORES 1986
2018 Eudita AH Auditores 1986
2017 Eudita AH Auditores 1986
2016 eudita AH auditores
2015 Eudita AH Auditores 1986 S.A.P.
2013 Eudita AH Auditores 1986 S.A.P.
2012 EUDITA AH AUDITORES 1986 S.A.P.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.