WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
207 12/01/2005
Fondos de inversión gestionados
Núm. registre oficialTipus IICDenominació
5549Fons d’inversió A&P LIFESCIENCE FUND, FI
5670Fons d’inversió ACROPOLIS USA EQUITY, FI
5499Fons d’inversió PARADOX EQUITY FUND, FI
3213Fons d’inversió WELZIA AHORRO 5, FI
5504Fons d’inversió WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI
174Fons d’inversió WELZIA COYUNTURA, FI
3827Fons d’inversió WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI
5718Fons d’inversió WELZIA SELECTIVE, FI
3214Fons d’inversió WELZIA WORLD EQUITY,FI

Fons Capital Risc gestionats

No s’han trobat dades disponibles